Stavby B.S. & H.Č. o nás specializace reference ceník kontakty  

O   N Á S

Dovolte nám přivítat Vás na naší skromné internetové prezentaci. Dnes je
Poslední aktualizace proběhla .Kdo jsme?

Jsme stavební firma, která působí ve středočeském kraji. Naššich služžeb využžívají zákazníci jižž od roku 1995, takžže snad nebude přílišš troufalé napsat, žže máme bohaté zkuššenosti s výstavbou a rekonstrukcí rodinných domů a menšších staveb obecně. Trh se vššak mění, požžadavky zákazníků jsou stále náročnějšší a proto i našše firma nabízí mnoho dalšších služžeb, které mají jediný cíl: Maximální spokojenost vás, naššich zákazníků. Je to byznys, o tom žžádná, ale my pevně věříme, žže pokud se práce dělá důkladně a na 100%, je potom i obchod 100%ní. Nejsme velká firma, které přijme kažždou vašší zakázku, anižž by se sama sebe zeptala, zdali dokᾞe splnit Vašše očekávání. My jsme firma, která plní vašše očekávání. Všše s vámi předem prodiskutujeme, zvᾞíme, navrhneme řeššení a uděláme cenovou nabídku, pak je jen na vás, zdali si zvolíte našše služžby. Užž při podpisu smlouvy tak máte jistotu, žže co slíbíme, opravdu splníme. Jediná reklama pro našší firmu nejsou tyto jednoduché internetové stránky, ale pouze a jenom spokojení zákazníci. Stavba domu je pro větššinu z nás největšší žživotní investice. Zvažžte to, my to pak užž jen postavíme!


Co zde naleznete?

Vešškeré práce, které provádíme, naleznete v naššich referencích. Pokud si zde vyberete, neváhejte nás kontaktovat. Můžete volat i psát a to pomocí kontaktů uvedených zde. Našší práci bereme zodpovědně a po dobu existence našší firmy se v tom co děláme neustále zdokonalujeme. Učíme se nové postupy a nové technologie, díky tomu máte jistotu, žže všše bude postaveno či rekonstruováno pomocí těchto moderních postupů. Některé z nich si můžžete prohlédnout v sekci specializace.


Pojďme na to:SPECIALIZACE


REFERENCE


CENÍK


KONTAKTY
   Stavby B.S. & H.Č. v.o.s.   |   lubosbe@post.cz   |   +420 603 484 942   Všechny ceny uvedeny včetně DPH   |   Údaje a informace zde uvedené mají informativní charakter a jejich změny jsou vyhrazeny.   |   Aktualizace: